Evde Sağlık Hizmeti
22 Eylül 2022

NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

444 EVDE ( 444 38 33 ) hattından İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi aracılığı ile başvurabilirler. 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?
Bireylerin gereksinimlerine uygun olarak yaşadıkları ortamda profesyonel sağlık ekibiyle sunulan koruyucu ve iyileştirici hizmetlerin bütünüdür. Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç oluşan ACİL DURUMLAR birimin görev alanına girmez. Bu durumlarda 112 İl Ambulans Servisini arayınız ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvurunuz.
BU HİZMETTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Yatağa bağımlı hastalar (alzheimer, demans, felç, vb.)
Kronik hastalığı olanlar (Kanser, Parkinson, KOAH vb.)
İleri evre kanser hastaları.
İnmeli ve engelli hastalar
• İleri derecedeki kas hastaları