T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

26 Ekim Hasta Hakları Günü

Güncelleme Tarihi: 25/10/2018Hasta Hakları günü kapsamında hastanemizde sağlık çalışanlarına ve hasta -  hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme eğitimleri yapılmıştır.Hasta Hakları Günü

Hasta Hakları tıbbi tedavi süreci iyi hekimlik uygulamaları ve temel insan haklarından ayrı tutulamaz. Herhangi bir ayrımcılığa yer vermeden tüm hastaların sağlık Hizmetinden faydalanma hakkı,  temel anayasal haklarından biridir. Hizmet sunumuzun vazgeçilmez amaçlarından biri “ zarar vermemek” olup Hak Ve Sorumluluk kavramlarının sağlık çalışanlarımızı ve hastalarımızı kapsadığı bilinciyle halkımıza hizmet sunmaktayız. Sağlıklı günler dileriz.

Hasta Hakları;

 • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,
 •  Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,
 •  Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,
 • Mahremiyet,
 • Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza,
 • Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,
 •  Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,
 • Saygınlık Görme ve Rahatlık,
 •  Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,
 • Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

 

HASTA SORUMLULUKLARI

 • Hasta Sorumlulukları Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
 • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,
 • Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
 • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
 •  Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.