Refakatçi ve Ziyaretçi Kuralları
08 Nisan 2022

ZİYARETÇİ VE REFAKATÇİ KURALLARI 

REFAKATÇİ KURALLARI

 1. Yatan bir hastanın yanında refakatçi olarak kalacak olan hasta yakınının refakatçi kartı alması gerekir.
 2. Refakatçi kartı olan hasta yakını yemek hizmetlerinden faydalanabilir.
 3. Refakatçiler mutlaka hastaların yanında bulunmalıdır.
 4. Vizit saatlerinde refakatçilerin dışarıya çıkması istenebilir. Bu durumda refakatçilerin zorluk çıkarmaması gerekir.
 5. Refakatçiler refakatçi kartlarını daima yanlarında bulundurmalıdırlar.
 6. Refakatçi değişimlerinden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.
 7. İstisnai bir durum söz konusu olmadıkça bir hastanın yanında sadece bir refakatçi kalabilir.
 8. Bayan servislerinde yatan hastaların yanında erkek refakatçi kalmamalıdır.
 9. Refakat süresi bitiminde refakat kartı hasta yatış birimine teslim edilmelidir.
 10. Refakatçiler ve hastalar servislerdeki tedavi odalarına girmemelidir.
 11. Refakatçiler hasta yataklarına oturmamalıdır, çünkü birtakım hastalıklar hastalara çok daha kolay bulaşır ve hastaların hastanede kalma süresi uzayabilir.
 12. Ücretli hastaların refakatçilerinden Bakanlık fiyat tarifesine göre ücret alınır.
 13. Bulaşıcı ve salgın hastalık taşıyan kişilerin refakatine izin verilmez.
 


ZİYARETÇİ KURALLARI

  1. Hastanemizde ziyaret saatleri haftanın her günü, öğlen 12.30-13.30 saatleri arasında ve akşamları 19.00-20.00 saatleri arasındadır.
  2. Bir hastayı aynı anda ikiden fazla kişinin ziyaret etmemesi ve ziyaretlerin mümkün olduğunca kısa tutulması gerekir.
  3. Hastanedeki kapalı alanlarda sigara içmek kesinlikle yasaktır.
  4. Doktorun, servis hemşiresinin ve diyetisyenin bilgisi olmaksızın yatan hastalara yemek getirilmesi yasaktır.
  5. Ziyaret saatleri haricinde, acil bir durum söz konusu ise, güvenlik personeli servis sorumlu hemşireleri ile görüşür ve eğer hasta için bir sakınca yoksa ve servis uygun ise ziyaretçilerin servise çıkışları sağlanır. Bu şartlar dışında ziyaret saatleri dışında hastalarınızı ziyaret etmek için  ilgili personele ısrar edilmemelidir.
  6. Hasta sağlığı açısından hastanemize canlı veya kuru çiçek getirilmesi yasaktır.
  7. Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, nezle ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığı olanlar, hasta ziyaretinde bulunmamalıdır.
  8. Daha çabuk hastalık kapacakları için hasta ziyaretine 12 yaş altındaki çocukların getirilmesi yasaktır.
  9. Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturulmamalıdır.
  10. Ziyaret esnasında gürültü yapılmamalı, diğer hastalar rahatsız edilmemeli ve huzuru bozacak davranışlarda bulunulmamalıdır.
  11. Servis hemşireleri hastaların veya servisin durumunu dikkate alarak ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilirler. Bu tip bir kısıtlamanın hastalarımız için yapıldığını dikkate alınıp anlayış gösterilmesi gerekir.
  12.  Hastaların ziyaret koşulları ile ilgili düzenlemeler yer aldığı Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 37’ de “Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır. Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.” ve Madde 39’da “Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu kapsamda hastanın talebi/beyanı ve/veya ilgili sağlık çalışanının değerlendirmesi sonucunda olası aile içi şiddet, ihmal ve istismar vb. şüphesi üzerine gerekli önlemler ilgili servis/birim sorumlusu ve hastane yönetimi tarafından alınmalıdır.

  4.2.12.1. Hasta can güvenliği gerekçesiyle ziyaretçi kabul etmeme, belli bir kişinin ziyaretini reddetme talebinde bulunduğunda, durum emniyet müdürlüğüne bildirimi yapılarak, sağlık kuruluşu içerisinde gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

  Değerli Hasta Yakınlarımız;

         Hastanız bizim misafirimiz olup, hastanemizde tedavi olmak amacı ile yatmaktadır. Yoğun Bakım Ünitesinde yatırdığımız hastalar ciddi hayati tehlike riski taşıyan hastalardır. Ünitemiz genel hasta ziyaretine kapalı olarak çalıştırılmaktadır.Hastanız ile ilgili bilgi almak için Salı ve Cuma günleri 13:30-14:30 saatlerinde hasta bilgilendirme odalarında hastanız ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.