Refakatçi ve Ziyaretçi Kuralları
02 Haziran 2022

ZİYARETÇİ VE REFAKATÇİ KURALLARI                                                                       

                              

  YATAN HASTA  REFAKATÇİ KURALLARI

    Doktorun uygun görmesi durumunda yatan hastaların yanında refakatçi kalması mümkündür.      

   Refakatçilerin, hastanemizde kaldıkları müddetçe uymaları gereken birtakım kurallar vardır:

Yatan bir hastanın yanında refakatçi olarak kalacak olan hasta yakınının refakatçi kartı alması gerekir.

Refakatçi kartı olan hasta yakını yemek hizmetlerinden faydalanabilir.

Refakatçiler mutlaka hastaların yanında bulunmalıdır.

Vizit saatlerinde refakatçilerin dışarıya çıkması istenebilir. Bu durumda refakatçilerin zorluk çıkarmaması gerekir.

Refakatçiler refakatçi kartlarını daima yanlarında bulundurmalıdırlar.

Refakatçi değişimlerinden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.

İstisnai bir durum söz konusu olmadıkça bir hastanın yanında sadece bir refakatçi kalabilir

Bayan servislerinde yatan hastaların yanında erkek refakatçi kalmamalıdır.

Refakat süresi bitiminde refakat kartı hasta yatış birimine teslim edilmelidir.

Refakatçiler ve hastalar servislerdeki tedavi odalarına girmemelidir.

Refakatçiler hasta yataklarına oturmamalıdır, çünkü birtakım hastalıklar hastalara çok daha kolay bulaşır ve hastaların hastanede kalma süresi uzayabilir.

Ücretli hastaların refakatçilerinden Bakanlık fiyat tarifesine göre ücret alınır.

Bulaşıcı ve salgın hastalık taşıyan kişilerin refakatine izin verilmez.


 YATAN HASTA ZİYARETÇİ KURALLARI

Hastanemizde ziyaret saatleri haftanın her günü, öğlen 13:00-14:00 saatleri arasında ve akşamları 19:00-20:00 saatleri arasındadır.

Bir hastayı aynı anda ikiden fazla kişinin ziyaret etmemesi ve ziyaretlerin mümkün olduğunca kısa tutulması gerekir.

Hasta ziyaret kurallarına uyulmasının kontrolü; servis çalışanları, hastane güvenlik görevlileri ve gece idari amiri tarafından sağlanmaktadır. Ziyaret esnasında ilgili görevlilerin uyarılarını dikkate alınız ve ziyaret süresi bitiminde hasta odalarını ve servisi boşaltınız.

Hastanedeki kapalı alanlarda sigara içmek kesinlikle yasaktır.

Doktorun, servis hemşiresinin ve diyetisyenin bilgisi olmaksızın yatan hastalara yemek getirilmesi yasaktır.

Ziyaret saatleri haricinde, acil bir durum söz konusu ise, güvenlik personeli servis sorumlu hemşireleri ile görüşür ve eğer hasta için bir sakınca yoksa ve servis uygun ise ziyaretçilerin servise çıkışları sağlanır. Bu şartlar dışında ziyaret saatleri dışında hastalarınızı ziyaret etmek için ilgili personele ısrar edilmemelidir.

Hasta sağlığı açısından hastanemize canlı veya kuru çiçek getirilmesi yasaktır.

Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, nezle ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığı olanlar, hasta ziyaretinde bulunmamalıdır.

Daha çabuk hastalık kapacakları için hasta ziyaretine 12 yaş altındaki çocukların getirilmesi yasaktır.

Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturulmamalıdır, Hastalara ait tıbbi cihazlara ve ilaçlara dokunulmamalıdır.

Hastanıza izolasyon uygulanıyor ise oda kapısında (kırmızı yıldız, sarı yaprak, mavi çiçek) figür var ise ziyaret yapılamamaktadır. Sağlık personeli size bilgi verecektir.

Hastanemizde çöpler tıbbi, evsel ve cam atık olarak ayrıştırılmaktadır. Ziyaretçilerimizin kullanacağı evsel atık kovaları SİYAH renk poşetlidir üzerinde EVSEL ATIK yazmaktadır. Hastanede bulunduğunuz süre içerisinde; yemek atıklarınızı (SİYAH) , plastik ve cam atıklarınızı MAVİ, kan ve hasta çıktıları ile bulaşmış atıklarınızı (KIRMIZI) poşetli atık kovalarınıza atınız.

Ziyaret esnasında gürültü yapılmamalı, hasta mahremiyetine özen gösterilmeli, diğer hastalar rahatsız edilmemeli ve huzuru bozacak davranışlarda bulunulmamalıdır.

Görevli doktor ve servis hemşireleri hastaların veya servisin durumunu dikkate alarak ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilirler. Bu tip bir kısıtlamanın hastalarımız için yapıldığını dikkate alınıp anlayış gösterilmesi gerekir.

Ameliyathane ve doğum salonuna ziyaretçi kabul edilmemektedir. Yoğun bakım ve Palyatif bakım merkezine ziyaretçi kabulü ile ilgili kurallar ayrıca belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaktadır.

Hastaların ziyaret koşulları ile ilgili düzenlemeler yer aldığı Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 37’ de “Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır. Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.” ve Madde 39’da “Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu kapsamda hastanın talebi/beyanı ve/veya ilgili sağlık çalışanının değerlendirmesi sonucunda olası aile içi şiddet, ihmal ve istismar vb. şüphesi üzerine gerekli önlemler ilgili servis/birim sorumlusu ve hastane yönetimi tarafından alınmalıdır.

 Hasta can güvenliği gerekçesiyle ziyaretçi kabul etmeme, belli bir kişinin ziyaretini reddetme talebinde bulunduğunda, durum emniyet müdürlüğüne bildirimi yapılarak, sağlık kuruluşu içerisinde gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Hastanemizin çeşitli yerlerinde; memnuniyet, şikâyet ve öneri kutuları bulunmaktadır. Hastanemizle ilgili her türlü memnuniyet, şikâyet ve önerilerinizi bu kutulara yazılı olarak bırakabileceğiniz gibi, hastanemiz zemin katındaki Hasta İletişim Birimine şahsen ya da   0312 484 03 22  numaralı telefonu arayarak da bildirebilirsiniz.


PALYATİF BAKIM MERKEZİ HASTA ZİYARET KURALLARI

     Palyatif Bakım Merkezi ziyaret kurallarının amacı; Ziyaretçi sıklığını, sayısını kontrol etmek ve hastaları dış kaynaklı enfeksiyonlardan korumaktır.

     Palyatif Bakım Merkezi Ziyaret Kuralları;

Palyatif Bakım Merkezi yatan hastalar için ziyaret Salı ve Cuma günleri saat 13:00-14:00 arasında yapılacaktır.

Palyatif Bakım Merkezi Sorumlu Hekimi, Palyatif Bakım Merkezi birim sorumlu hemşiresi acil durumlarda ve Palyatif Bakım Merkezi şartlarına göre ziyaret saatini değiştirebilir, durdurabilir ya da tamamen iptal edebilir.

Palyatif Bakım Merkezine girmeden önce ihtiyaç halinde koruyucu ekipmanlar, görevli hemşire tarafından temin edilecektir.

Ziyaret öncesi Palyatif Bakım Merkezi girişinde bulunan el antiseptiğini kullanınız. 

Hasta sahipleri hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri Palyatif Bakım Merkezi hemşiresinden, tıbbi durumu ile ilgili bilgileri hastanın doktorundan almalıdır.

Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşulmamalı, hasta yataklarına oturulmamalı, fotoğraf çekilmemeli, kamera kullanılmamalıdır.

Bazı hastalar için ayrım (izolasyon) kuralları vardır. Eğer bu sizin hastanız için de geçerli ise sorumlu hemşire size bilgi verecektir.

Doktoru tarafından, ziyaret edilmesi sakıncalı bulunan hastalarımızın yanına ziyaretçi alınmamaktadır;

 • 18 yaş altındaki çocuklar
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikâyetleri olanlar,
 • Bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanlar,
 • Herhangi bir kronik hastalığı olanlar, 
 • Hamileler
 • Enfeksiyon olmaya yatkın olan kişilerin (bağışıklık sistemi zayıf) hasta ziyareti için başvurmaları kendi sağlıkları açısından sakıncalı olabileceğinden ziyarette bulunmaması önerilmektedir

Her ziyaretten önce ve sonra ellerinizi yıkamanız veya el antiseptiği kullanarak ellerinizi dezenfekte etmeniz, kendi sağlığınız için önemlidir.

Palyatif Bakım Merkezine ulaşabileceğiniz tüm telefon numaralarını, telefonla görüşme ve ziyaret saatlerini ilgili Palyatif Bakım Merkezi sekreterliğinden, hemşirenizden alabilirsiniz. Ayrıca hastanızla ilgili durum değişikliklerinde, hastanemize ait 0312 484 03 22 numaralı telefondan size bilgi verilecektir.

Unutmayınız hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim için de önemlidir.

Hastanızın sağlığı ve iyiliğini düşünerek Palyatif Bakım Merkezi ziyaret kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.

 

ACİL ŞİFALAR DİLERİZ YOĞUN BAKIM HASTA ZİYARET KURALLARI

           Yoğun bakım Hasta ziyaret kurallarının amacı; Ziyaretçi sıklığını, sayısını kontrol etmek ve hastaları dış kaynaklı enfeksiyonlardan korumaktır.

     Yoğun Bakım Hasta Ziyaret Kuralları;

Yoğun Bakım ünitesinde yatan hastaları enfeksiyonlardan koruyabilmek için, Sadece 1. Derece yakını olan bir kişinin hastayı sınırlı sürede ziyaret etmesine izin verilir.

Yoğun bakım hasta yakını bilgilendirmesi Salı ve Cuma günleri saat 13:30-14:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Hasta Ziyareti ise; Yoğun bakımlar hasta yakını bilgilendirme gün ve saatinde kısıtlı süre içerisinde doktor veya sağlık personeli eşliğinde yapılacaktır.

Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi, Yoğun Bakım birim sorumlu hemşiresi acil durumlarda ve yoğun bakım şartlarına göre ziyaret saatini değiştirebilir, durdurabilir ya da tamamen iptal edebilir.

İhtiyaç halinde yoğun bakıma girmeden önce koruyucu ekipmanlar, görevli hemşire tarafından temin edilecektir.

Ziyaret öncesi yoğun bakım girişinde bulunan el antiseptiğini kullanınız. 

Hasta sahipleri hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım hemşiresinden, tıbbi durumu ile ilgili bilgileri hastanın doktorundan almalıdır.

Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşulmamalı, hasta yataklarına oturulmamalı, fotoğraf çekilmemeli, kamera kullanılmamalıdır.

Bazı hastalar için ayrım (izolasyon) kuralları vardır. Eğer bu sizin hastanız için de geçerli ise sorumlu hemşire size bilgi verecektir.

Doktoru tarafından, ziyaret edilmesi sakıncalı bulunan hastalarımızın yanına ziyaretçi alınmamaktadır ;

 • 18 yaş altındaki çocuklar
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikâyetleri olanlar,
 • Bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanlar,
 • Herhangi bir kronik hastalığı olanlar, 
 • Hamileler
 • Enfeksiyon olmaya yatkın olan kişilerin (bağışıklık sistemi zayıf) hasta ziyareti için başvurmaları kendi sağlıkları açısından sakıncalı olabileceğinden ziyarette bulunmaması önerilmektedir

Her ziyaretten önce ve sonra ellerinizi yıkamanız veya el antiseptiği kullanarak ellerinizi dezenfekte etmeniz, kendi sağlığınız için önemlidir.

Hastanızla ilgili durum değişikliklerinde, hastanemize ait 0312 484 03 22 numaralı telefondan size bilgi verilecektir. Yoğun bakıma ulaşabileceğiniz tüm telefon numaralarını, telefonla görüşme ve ziyaret saatlerini ilgili yoğun bakım sekreterinden veya hemşiresinden alabilirsiniz.

Unutmayınız hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim için de önemlidir.

Hastanızın sağlığı ve iyiliğini düşünerek Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.

 

YOĞUN BAKIM SORUMLU HEKİMİ TARAFINDAN HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME VE HASTA ZİYARETİ, SALI VE CUMA GÜNLERİ 13:30 – 14:00 SAATLERİ ARASINDA YUKARIDA BELİRLENEN ŞARTLAR DOĞRULTUSUNDA YAPILACAKTIR.

HASTANIN HUKUKİ YAKINI OLMAYAN KİŞİLERE BİLGİ VERİLMEZ.

ACİL ŞİFALAR DİLERİZ