TGAP
20 Mart 2024Hülya ÇELİK
İdari ve Mali İşler Müdür Yard.
Bayram YÜKSEL
Medikal Depo Birimi
Ceyda İBİLİ
Enfeksiyon Birimi
Cengiz DOĞAN
Tüketim Depo
Ebru CAN
Sarf Depo Birimi
Eda ŞAHİN
Tıbbi Atık Birimi
Elif DOĞAN 
Fatura Birimi
Elif GÜNDÜZ
Fatura Birimi
İbrahim ASLANHAN
Ayniyat Birimi
Leyla ZERMAN
Satın Alma Birimi
Melike YANIK
Satın Alma Birimi
Metin DOĞAN
Ayniyat Birimi
Fatma DERTLİ
Eczane Birimi
Serap TETİKBAŞ
Eğitim Birimi
Hasan KARAHAN
Bilgi İşlem Birimi
Sinan BOLAT
Gider Tahakkuk Birimi
Şaban TOPAL
Teknik Servis Birimi
Uğur İNAN 
Satın Alma Birimi