> Sosyal Hizmet Birimi
25 Şubat 2019

 

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Tıbbi sosyal hizmet, Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunların  zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

Bu kapsamda sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi sosyal hizmet uygulamalarıBakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” ile belirlenmiştir.


Hasta ve hasta yakınlarının tıbbi tedaviye uyumlarının sağlanması ve gerekli psikososyal ve sosyoekonomik desteklere ulaşabilmesinin hastanemiz Sosyal Hizmet Birimi, sosyal hizmet uzmanlarımızın sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Yatarak veya ayaktan tedavi hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarımız Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine bireysel başvuru yapabilir veya ilgili klinik ve poliklinikten ilgili sağlık çalışanı tarafından HBYS sistemi üzerinden konsülte edilerek hasta başvuru sağlanılabilir.


Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminde;
     
o Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
     o Engelli hastalar
     o Sağlık güvencesi olmayan hastalar
     o Yoksul hastalar
     o Aile içi şiddet mağduru hastalar 
     o İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar
     o Mülteci ve sığınmacı hastalar
     o İnsan ticareti mağduru hastalar
     o Yaşlı, dul ve yetim hastalar
     o Kronik hastalar
     o Ruh sağlığı bozulmuş hastalar
     o Alkol ve madde bağımlısı hastalar
     o Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
     o İl dışından gelen hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalara sosyal hizmet müdahalesi uygulanır.

Birim Sorumlusu:

Gülhan Çobanoğlu

Sosyal Hizmet Uzmanı