Sevgi Köprüsü Projesi
14 Mayıs 2019


Sevgi Köprüsü Projesi

10-16 Mayıs Engeliler Haftası kapsamında Hastanemiz ve Gölbaşı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Ve Araştırma Merkezi ile ortak yürütülecek olan Sevgi Köprüsü Projesi;

Öğrenciler ve yaşlı, engelli hastalar arasında bir köprü kurmak,

Öğrencilerin yaşlı, engelli insanların günlük hayat içerisinde öncelikli olarak hastanede ayrıca sosyal yaşamın diğer alanlarında karşılaştıkları sorunlar ile alakalı olarak fikir sahibi olmalarını sağlamak,

Empati kurma becerilerini yükseltmek,

Sağlık alanında çalışan meslek gruplarını öğrencilere tanıtmak, sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalık oluşturmak,

Yaşlı ve engelli hastaların günlük yaşam içerisinde karşılaştıkları sorunları paylaşmaları ile asıl sorunları direkt olarak görme, bilme, diğer insanlardan ne beklediklerini öğrenme ve bütün bunlara nasıl çözüm geliştirilebileceği üzerine tartışmayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında ön bilgilendirme eğitimi tamamlanmış olup sağlık hizmetleri, hastaneye başvuru ve muayene süreçleri hakkında farkındalık paylaşımı sağlanmıştır. Hastane çalışanlarımızdan doktor, hemşire, enfeksiyon hemşiresi, psikolog, fizyoterapist, radyoloji teknikeri, diyetisyen, çocuk gelişimci, sosyal hizmet uzmanı ve Gölbaşı Rehberlik Araştırma Merkezinden psikolojik danışmanın katılımıyla mesleki bilgilendirme (mesleklere ait eğitim koşulları, iş olanakları ve sağlık alanında yürütülen mesleki faaliyetler) yapılarak öğrencilerin mesleki seçimlerine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Hastanemizde 13-16 Mayıs tarihleri arasında Sevgi Köprüsü Projesi kapsamında yaşlı ve engelli hastalarımıza yönelik gönüllü öğrenciler tarafından refakat desteği uygulaması gerçekleştirilecektir.