Hasta Hakları Birimi
10 Ekim 2023

HASTA HAKLARI BİRİMİ

Hasta ve hasta yakınlarının sağlık tesisimizden maksimum düzeyde hizmetten faydalanabilmeleri ve tedavi sürecinde karşılaştıkları sorunlara yönelik gerekli danışmanlık, kolaylaştırıcılık ve başvuru desteğini Bakanlığımız Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hasta Hakları Uygulama Yönergesi gereğince gerekli hizmetler yürütülmektedir.

Hasta- Hasta yakınları hastanemizden yatarak tedavi aldıkları süre boyunca yaşadıkları sorunlar ve/veya dilek öneri ve memnuniyetlerini;

 • SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 numaralı telefonu arayarak) aracılığıyla,
 • CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi https://www.cimer.gov.tr/ yazılı olarak)  aracılığıyla
 • Hastanemiz Hasta Hakları Birimine bireysel başvuru yaparak,
 • Hastanemizde yataklı klinik ve poliklinik binası her katında ayrı ayrı bulunan Dilek Öneri ve Memnuniyet Kutularına yazılı olarak,
 • Hastanemiz internet sitesi üzerinden https://ahmetozsoydh.saglik.gov.tr/TR,149452/iletisim.html yazılı olarak iletebilirler.

Hasta Hakları

Hasta Sorumlulukları

 • Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı,
 • Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı,
 • Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme hakkı,
 • Mahremiyet hakkı,
 • Hastanın rızasının alınması hakkı,
 • Güvenli ortamda sağlık hizmeti alma hakkı,
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme hakkı,
 • Saygınlık ve rahatlık görme hakkı,
 • ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkı,
 • şikâyet ve dava hakkı

 • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
 • Daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma
 • Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
 • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
 • Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma,

Birim Sorumlusu:

Güler BOĞA 

0 312 484 03 22 Dahili Numara: 6043